startsida  |   nyheter  |   sortiment  |   återförsäljare  |   offentlig miljö  |   prospekt/broschyr  |   utförsäljning  |   orderformulär  |   Webbutik  |   kontakt

Ingjutningsdon

Detta tillbehör förenklar montering av stolpen. Efter att grop har grävts,
(50 cm för Ljusdal/Skenshyttan och 70 cm för Ljuså) och kabelrör dragits häls cement i gropen. Kabelröret dras därefter igenom mittsektionen på ingjutningsdonet.

Kontrollera att det finns tillräckligt med längd kvar på pinnarna ovanför plattan för att kunna skruva fast stolpfoten.

Ingjutningsdonet förs därefter ner i  cementen, i och med detta bör vattenpass användas för att uppnå en horisontell yta.
Under stelningsprocessen bör det med jämna mellanrum kontrolleras att ingjutningsdonet ligger horisontellt.

Ingjutningsdon finns till alla våra stolpbelysningar utom Antik, men kan offereras vid förfrågan.

C/C mellan hålen på ingjutningsdonet till Ljuså-stolpen är 228-229mm.